Năm 2017 sẽ tiến hành thanh tra đất đai trên địa bàn Hà Nội

Theo đó, thành phố sẽ tổ chức thanh tra, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai đồng loạt trên phạm vi toàn thành phố, tập trung đối với một vài nhóm đối tượng quản lý, sử dụng đất đang có nhiều bất cập; hàng năm sẽ thực hiện kiểm tra đối với một nhóm đối tượng nhất định.

Giao Thanh tra thủ đô chủ trì cùng Sở Nội vụ, cho thuê phòng trọ, Sở Tư pháp và những cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thanh tra việc thực thi thủ tục hành chính về đất đai tại Sở Tài nguyên và Môi trường và tại 5 đơn vị cấp huyện.

Năm 2018, tập trung thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý những nơi công nghiệp và chế xuất tp Hà Nội và những cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thanh tra việc quản lý, sử dụng đất ở 3-5 nơi công nghiệp, cụm công nghiệp có dấu hiệu vi phạm.

thanh-tra-xu-ly-vi-pham-dat-dai-dong-loat-tren-pham-vi-toan-thanh-pho

Năm 2019, tập trung thanh tra việc quản lý, dùng đất tại những cơ sở sản xuất kinh doanh bên cạnh nơi công nghiệp. UBND TP giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp có liên quan tổ chức thanh tra 20 cơ sở, tổ chức kinh tế dùng đất vào nguồn lợi sản xuất, kinh doanh, thương mại, con người có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai.

Năm 2020, tập trung thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong việc quản lý, dùng đất trồng lúa theo quy định từ pháp luật. Thanh tra thủ đô chủ trì, kết hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và bùng nổ nông thôn tổ chức thanh tra việc quản lý, dùng đất trồng lúa tại các cơ quan nhà nước có liên quan ở cấp thủ đô và tại 5 công ty cấp huyện.

Cũng theo kế hoạch, hàng năm, ở trên cơ sở kết quả chốt hạ, kết quả thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai, các sở, ban, ngành trở thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã và UBND những xã, phường, thị trấn có trách nhiệm báo cáo kết quả thi hành.

© 2014 Các dự án Chung Cư giá rẻ vay gói 30000 tỷ. tổng hợp các dự án chung cư.