Đeo ngọc tốt cho vận khí sinh tiền tài

Người xưa cho rằng, đeo Ngọc trên người tốt cho Vận Khí, tốt cho Sức Khỏe, tốt cho Tiền tài…Vàng thời có giá, mà Ngọc lại vào giá

Ngọc ở với đất sâu thẳm, từ vài nghìn năm đến vài triệu năm, với phân chất của Ngọc chứa lấy vào số khoáng chất vi lượng, hấp thu tinh hoa Nhật Nguyệt tinh thần nên gọi là Tinh Hoa.

Cho cần phải mới nói là ngọc dưỡng Người, cũng lại là Người dưỡng Ngọc. Người đeo Ngọc lâu ngày, khí trường được Ngọc thâm nhiễm, trở cần phải sáng lạn, vận tốt tự nhiên đến thân…Ngọc được người đeo lâu ngày, cũng cảm nhiễm nhân khí, lên nước nổi vân, đã đẹp càng thêm đẹp.

Từ xa ngày xưa, con người đã sớm dùng Đá Ngọc làm đồ trang sức, rất dễ nói còn trước cả vàng…Các khối Ngọc đẹp đã là đồ gia bảo với các danh gia vọng tộc, được lưu truyền cất giữ như báu vật…

cổ điển khoa học chưa tiến bộ, công cụ thô sơ, khai thác và chế tác đều rất tốn công của, nên có những tác phẩm đạt cả hai mặt là chất ngọc đẹp, chế tác tinh xảo, tức là báu vật giá trị liên thành…

Khi người ta đeo Ngọc, do tác động của các khoáng chất vi lượng, tác động đặc biệt vô da vô các khí mạch, tạo cải tạo sức khỏe tốt lên, vận khí cũng tốt lên, số một là Ngọc được chế tác thành linh vật Tỳ Hưu thì người chọn lại được may mắn về tiền tài.

Ngọc gối ở đầu, ắt ngủ ngon và đầu óc thông minh, ngày xưa kia đế vương hoàng tộc, thường dùng các khối ngọc quý (Phổ biến là Mã Não) góp phần chế tác thành gối gối đầu, cùng với làm mũ đội…hầu như các vị vua có tuổi thọ cao, đều lựa Ngọc làm gối để ngủ. yếu tố này cũng được Danh Y Lý Thời Chân nhắc đến trong cuốn “Bản Thảo Cương Mục”…

Ngọc không chỉ góp phần làm đồ trang sức, để bày, để làm đồ chọn. Mà Ngọc còn được chọn góp phần dưỡng sinh làm khỏe cơ thể. xưa kia với Hoàng Triều từ Vua đến Vương tôn Hoàng Tử, Hoàng Hậu Phi Tần…đều là Ngọc không rời thân, lấy Ngọc giúp dưỡng sinh dưỡng sắc.

© 2014 Các dự án Chung Cư giá rẻ vay gói 30000 tỷ. tổng hợp các dự án chung cư.